Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

morsik
19:40
5047 f7d1 500
_philophobiaa
morsik
19:39
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
morsik
19:38
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
morsik
19:38
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
morsik
19:38

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

19:38
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
morsik
19:37
morsik
19:37
3325 6fad
morsik
19:37
morsik
19:37
morsik
19:36
morsik
19:36
morsik
19:35
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Z. Freud (ukradzione z Cyniczny romantyzm po godzinach)
morsik
19:35
9394 719f 500
morsik
19:35
morsik
19:34
morsik
19:34

August 01 2018

morsik
16:45
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
morsik
16:44
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
morsik
16:44
0012 3fda 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viayourheartbeat yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl