Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

19:25
6065 1524 500
Reposted frombookstack bookstack vialajla lajla
morsik
19:24
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialajla lajla
morsik
19:24
Serca są jak umowy. Ludzie je łamią, a później idą sobie dalej. A dalej to już mijają się jak nieznajomi, mimo, że wcześniej kochali się ponoć na zawsze.
— Piotr C.
Reposted fromaurinko aurinko vialajla lajla
morsik
19:24
Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz vialajla lajla
morsik
19:24
Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.
— Simon Beckett
Reposted frommefir mefir vialajla lajla
morsik
19:23

I lubię na Ciebie patrzeć jak jesteś uśmiechnięty.

Reposted frommrmystery mrmystery vialajla lajla
morsik
19:13
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver – Delirium
Reposted fromnyaako nyaako vialajla lajla
morsik
19:12
2958 5f9f
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialajla lajla
morsik
19:10
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialajla lajla
morsik
19:10
9599 d54a
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialajla lajla
morsik
19:10
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert vialajla lajla
morsik
19:09
5189 6f5b 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialajla lajla
morsik
19:09
3442 bcc8 500
M. Halber
morsik
19:09

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
morsik
19:03
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
morsik
19:03
morsik
19:03
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
morsik
19:03
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
morsik
19:03
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
morsik
19:03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl