Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

morsik
17:07
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialottee lottee
morsik
17:07
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vialottee lottee
morsik
17:04
Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.
Tylko - nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy.
— A. Osiecka
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapolciak polciak
17:03
1017 a072
Reposted fromtwice twice viahasandra hasandra
morsik
17:00
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata vianattaly nattaly
morsik
17:00
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie vianattaly nattaly
morsik
17:00
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero vianattaly nattaly
morsik
16:58
0001 f3ab
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viainna inna
morsik
16:57
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viaredsth redsth
morsik
16:57
Reposted fromkattrina kattrina viaanybreath anybreath
morsik
16:57
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
morsik
16:56
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong viaegoistka egoistka
16:56
morsik
16:55
1075 9258
Reposted fromkotecke kotecke viahasandra hasandra
morsik
16:55
5988 dfef 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamojenastroje mojenastroje
morsik
16:54
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaglamorous glamorous
morsik
16:53
4532 9be0
Gałczyński
morsik
16:53
9339 4dc4 500
Reposted fromscorpix scorpix viaglamorous glamorous
morsik
16:53
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
morsik
16:52
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viaredsth redsth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl