Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

morsik
17:48
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny vialaj laj
morsik
17:47
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viaskrzacik skrzacik

June 03 2018

morsik
14:53

Nikt nie jest tak samotny jak człowiek zakochany bez wzajemności."

— Ewa Nowak
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapolciak polciak
morsik
14:53
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey.
Reposted fromnutt nutt viapolciak polciak

May 29 2018

morsik
19:36
Nie ma nic gorszego, niż odrzucenie swych własnych uczuć i zamienienie radości w smutek.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK
morsik
19:34
9129 bee0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLusia Lusia
morsik
19:34
7322 49a1 500
Reposted fromjigglybro jigglybro viazabka zabka
morsik
19:33
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya vialaj laj
morsik
19:33
5190 54f2
Reposted fromYuei Yuei vialaj laj
morsik
19:32
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover vialaj laj
morsik
19:31
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena vialaj laj
06:30
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viaLusia Lusia

May 28 2018

morsik
18:07
9941 d76b 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaskrzacik skrzacik
morsik
18:04
9931 5f27
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaDisney Disney
18:03
9099 3b16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaskrzacik skrzacik
morsik
18:02
8851 6db2
Reposted fromursa-major ursa-major viaskrzacik skrzacik

May 23 2018

05:17
Mój humor waha się między “dajcie mi kurwa wszyscy spokój” a “błagam bądźcie”.
— stale
morsik
05:16
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
morsik
05:16
7810 2c84 500
Reposted fromsaku saku viaskrzacik skrzacik

May 19 2018

morsik
07:46
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viacelebration celebration
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl