Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2018

morsik
16:45
 Niektóre stare rany nigdy się nie zabliźniają i krwawią przy najmniejszym nawet zadrapaniu. 
— George R.R. Martin
morsik
16:44
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
morsik
16:44
0012 3fda 500
Reposted fromoutoflove outoflove viayourheartbeat yourheartbeat
morsik
16:42
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt vialaj laj
morsik
16:41
3874 cf61
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vialaj laj

July 14 2018

morsik
19:03
9790 4aa4
Reposted fromskrzacik skrzacik

July 12 2018

morsik
11:59
Durdle Door
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaLusia Lusia
morsik
11:59
9407 3704
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaLusia Lusia
morsik
11:58
7071 3f30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
morsik
11:58
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaLusia Lusia
morsik
11:57
7044 4a89
Reposted fromkarahippie karahippie viaLusia Lusia
morsik
11:57
4915 873b
morsik
11:55
8756 30de

July 03 2018

morsik
17:45
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
morsik
17:44
#nie szukaj szczęścia w gwiazdach cudzego nieba, kiedy własne wisi Ci nad głową.
— Jacek Wejroch
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialajla lajla
morsik
17:44
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialajla lajla
morsik
17:42
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahasandra hasandra

June 27 2018

morsik
17:20
3522 e328 500
morsik
17:20
8869 4b86
Reposted fromlaters laters viamy-life my-life

June 13 2018

morsik
17:48
Śniło mi się, że poznałam Cię wcześniej.
Reposted fromPoranny Poranny vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl