Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2018

morsik
12:14
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
morsik
12:13
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viazabka zabka
morsik
12:12
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainfime infime
morsik
12:12
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viainfime infime

October 03 2018

morsik
16:35
2945 c0e4 500
Reposted fromowca owca vialaj laj

September 20 2018

morsik
13:11
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamy-life my-life
morsik
13:11
morsik
13:10
Reposted fromFlau Flau viaskrzacik skrzacik

September 13 2018

morsik
18:53
morsik
18:46
morsik
15:43

Bo nie poznaliśmy się po to by o sobie zapomnieć.
morsik
15:43
Nie buduj zamku podejrzeń na jednym słowie
— Umberto Eco
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaredsth redsth
morsik
15:42
Depresja jest milczeniem. Nie jest zalewem rozmemłanych statusów na Facebooku, nie jest płaczem w poduszkę po zerwaniu z chłopakiem albo po oblaniu egzaminu na studiach. Depresja nie jest smutkiem – to stan, w którym nawet smutek zostaje Ci odebrany. I nagle nie masz już nic.
— tattwa
Reposted fromkyte kyte viajooo jooo
15:41
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahasandra hasandra

September 11 2018

morsik
19:41
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
morsik
19:40
5047 f7d1 500
_philophobiaa
morsik
19:39
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
morsik
19:38
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
morsik
19:38
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
morsik
19:38

Dep­resja - gdy pot­ra­fisz od­dychać, ale nie pot­ra­fisz żyć.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl