Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

morsik
14:20

Życie jest albo śmiałą przygodą, albo niczym.


— Helen Keller
morsik
14:04
1542 b2f7 500
morsik
14:03
1488 ee73
14:02
7355 26d3
Reposted fromSaturnine Saturnine viaamania amania
morsik
14:02
3636 0dcb 500
Reposted fromdilma dilma viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
14:01
Dlaczego wszystko zaczyna się pieprzyć gdy dochodzimy do wniosku, że jesteśmy szczęśliwi
— (via krolewnabezkorony1)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
morsik
14:01
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viapolciak polciak
morsik
14:01
Wiara przyjdzie potem. Najważniejsze, żeby podjąć decyzję.
— Sławomir Mrożek

November 04 2017

morsik
13:57
morsik
13:57
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viainfime infime
morsik
13:55
TO KŁAMSTWO, MYŚLEĆ, ŻE JESTEŚ NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRA, ŻE NIC NIE JESTEŚ WARTA, ŻE NIE JESTEŚ PIĘKNA !  Okłamujesz się cały czas. A teraz płacz. Bo 9 na 10 ciosów nożem zadałaś sobie sama.
Reposted fromdojenka dojenka viapolciak polciak
13:54
Przyjdź i namaluj mi nowe wspomnienia. Te stare wkrótce mnie zabiją.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak
morsik
13:53
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
morsik
13:52
5557 d5fb 500
Reposted fromJamalus Jamalus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
morsik
13:51
morsik
13:51
morsik
13:51
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajooo jooo
morsik
13:51
morsik
13:51
5789 c52d
Reposted frompixielark pixielark viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
morsik
13:50
2054 95ff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl